Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vergide mevcut yapıyı tartışmalıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek için Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınına katıldı. OVP'deki temel başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, vergi konusunda da reform kapsamına vurgu yaptı. Yılmaz, "Türkiye'de herkes vergi reformu yapılmalı diyor. Kabaca bir uzlaşı var. Sadeleştirmekten bahsediyor insanlarımız. Doğrudan vergi dolaylı vergi meselesi var. Mevcut yapıyı tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Dolaylı vergilerin payı çok yüksek. Doğrudan vergiler nispeten düşük" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın yayında öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

OVP yeni dönemde en fazla mesai harcadığımız dökümanımız oldu. Bütün ilgili kesimlerle görüşerek programımızı hazırladık. OVP'nin ardındaki güçlü siyasi iradenin altının çizilmesi lazım. İlk kez Cumhurbaşkanımız OVP'yi açıkladı.

Ben çok farklı kesimlerle toplantılar gerçekleştirdim. Toplumun bütün kesimleriyle istişare ederek hazırlandı. Bir dökümanın hazırlanma süreci en azından nihai çıktı kadar önemlidir. Süreç katılımcı şekilde yürütüldü.

Üçüncü vurgulamak istediğim konu çalışmanın ekip ruhuyla yapılmış olması. Bütün arkadaşlarımızla birlikte bir ekip çalışması sergiledik. Bütün bu yönleriyle farklı bir program olduğunu düşünüyorum.

 

Yansımalar itibariyle gerçekçi bir program olarak değerlendirildiğini söyleyebilirim. Dünya Bankası'nın bu programa verdiği destek de önemli. Dünya Bankası 3 yıllık taahhüdünü 35 milyar dolara çıkardı. BAE ile 51 milyar dolarlık finansmanın, 11,5 milyar dolarının hızlanacağını, en geç yıl sonuna kadar bu kaynakların ülkemiz tarafından kullanılabileceğini söyleyebilirim. Teknik detaylar konuşuluyor.

OVP ile ilgili 4 ana başlık var.

Birinci önceliğimiz depremin yaralarını sarmak. Acil müdahaleler bitti ama asıl iş şimdi başlıyor. Afet riski olan alanlarda da riski azaltıcı işleri yapmak.

İkinci başlığımız enflasyon. Enflasyonu kademeli şekilde tek haneli seviyeye düşürecek bir perspektif ortaya koyduk.

Üçüncü başlığımız istihdamı ve büyümeyi olabildiğince korumak. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektifi hiçbir zaman kaybetmemek. Bir miktar büyüme hızımızda düşüş var ama dünya ortalamasının üzerinde bir hedefimiz var. Dünyanın önümüzdeki üç yılda yüzde 3 büyüme beklentisi var. Yılda 900 bin civarında ortalama istihdam yaratma hedefimiz var.

Dördüncü başlığımız sürdürülebilir sosyal refahı oluşturma.

Bu dört amaca üç temel araçla ulaşmayı hedefliyoruz. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar.

OVP'nin daha detaylı halini bütçe ile şekillenecek yıllık programda göreceksiniz. İyi bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz, bundan sonrası uygulama.

Programa güven duyulduğunu ifade edebilirim.

Son 3 ayda 22 milyarlık rezerv artışı

Kalkınmakta olan bir ülkeyiz. Yatırımları yapabilmek için tasarruflara ihtiyacımız var. Türkiye'nin bir cari açık meselesi var. Yeni değil. OVP ile onu azaltmayı düşünüyoruz. Bu yıl sonu milli gelire oranla yüzde 4 öngörüyoruz cari açığı. OVP sonunda yüzde 2'lere düşeceğini öngörüyoruz. Dış kaynağa ihtiyacımız olacak. Ama önemli olan bunu sağlıklı, uzun vadeli kaynaklarla finanse etmek. Türkiye bunu geçmişte yaptı. 20 milyar dolara varan doğrudan yatırım çektiğimiz yıllar oldu. Rezervlerimiz de gelişecek. Son 3 ayda 22 milyar dolar rezervlerimiz gelişti. Brüt rezervler 120 milyar doları aştı.

KKM'de bir miktar çözülmeye rağmen oldu bunlar. Bu büyük bir başarı.

Bunu nasıl geliştirebiliriz. Bu tanıtımla olur. Yatırım imkanlarınızı dünyaya tanıtmanız lazım.BAE'ye giderken güzel bir çalışma yaptık. Fırsatları listeledik. Gittiğimiz zaman genel bir laf söylemedik, somut proje önerilerini ortaya koyduk. İyi bir tanıtımla ciddi bir yatırım çekebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye iyi imkanlar sunuyor. Eylül sonuna kadar YOİKK'in eylem planını ortaya koymayı düşünüyoruz. YOİKK'i etkili bir şekilde bu dönemde çalıştıracağız.

2002 sonrası yaşadık bunu, güven veren bir ortam oluşturduğunuz zaman hem enflasyonu düşürmek hem de büyümeyi sağlamak mümkün. Bunu yaptık biz.

Büyümenin kompozisyonu da çok önemli. Büyüme tüketim ağırlıklı olursa enflasyonist büyüme olur. Arz ağırlıklı bir büyüme enflasyonla çelişmez, hatta enflasyonu düşürücü katkısı da olabilir.

Tüketimin daha dengeli seyrettiği, yatırımın-ihracatın arttığı bir perspektiften bahsediyoruz. İthalata dayanan tüketim hem enflasyonu artırıyor, hem de cari açığı bozuyor.

Kıdem tazminatını işçi kesimi temsilcileriyle istişare ederek çözmek istiyoruz. Kıdem tazminatında maalesef çok ciddi problemler de var. Bir dönem fon oluşturup bununla problemi çözme yaklaşımı vardı.

"Vergide mevcut yapıyı tartışmalıyız"

Vergi gelirlerindeki artış her zaman vergilerdeki artışla olmak zorunda değil.

Burada dört konu var. Birincisi biz bu yıl tedbirler aldık. İkincisi kayıtdışıyla çok daha etkin mücadele kararlılığımız var. Tahakkuk-tahsisat oranlarını artırıcı tedbirler öngörüyoruz. Dördüncüsü de enflasyon. Enflasyon kamunun giderlerini de artırıyor. Bütün bunlara bakarsak vergi artışını izah etmiş oluyoruz.

Türkiye'de herkes vergi reformu yapılmalı diyor. Sadeleştirmekten bahsediyor insanlar. Doğrudan vergi-dolaylı vergi konusunda mevcut yapıyı tartışmalıyız. Dolaylı vergilerin payı bizde yüksek. Oransal olarak doğrudan vergilerin payının artması gerektiğine inanıyorum sosyal adalet açısından. Gelir düzeyi arttıkça daha fazla vergi ödenmesi anlamına geliyor aslında. Dolaylı vergide bu ayrımı yapamıyorsunuz. Orada sosyal adaleti dar gelirlilerin daha çok kullandığı ürünlerdeki vergileri düşük tutarak sağlıyoruz.

Vergi gelirleri oran arttıkça artacak diye bir şey yok. Burada en kritik konu kayıtdışılıkla mücadele. Kayıtdışı bir şey kalmaması gerekiyor. Bunu yapınca doğrudan vergiler de artmış oluyor.

Bu yıl deprem için ayırdığımız kaynak 762 milyar TL. 2024'te bu 1 trilyon liranın üzerine çıkıyor. OVP döneminde 3 trilyon üzerindeki kaynağı deprem için harcayacağız. Bu gerçekten büyük bir yük. 2025'ten beri bu yükte rahatlama olacak. Bu harcamalar tek seferlik harcamalar, yapısal bir yük getirmiyor.

"Kurda istikrarlı seyir öngörüyoruz"

OVP'nin ne bir kur tahmini, ne de kur hedefi vardır. Kurla ilgili herhangi bir rakam açıklamış değiliz. Ortalama veriliyor orada, yıl sonunu lineer hesaplayanlar var. Bu doğru değil.

Seçimlerden sonra kurda uzun süre değişim yaşanmamıştı, ciddi bir düzeltme oldu. Bundan sonra öyle bir hareket beklememek lazım. Enflasyonun seyri, kaynak girişi ve güven ortamı oada etkili olur. OVP'de enflasyonun üzerinde bir kur seyri öngörmüyoruz. Kaynak girişi farklı olursa kuru farklı yerde görebilirsiniz. Bunları fazla abartmamak lazım.

Bunu TCMB'nin beklenti anketleriyle izlemekte fayda var. Kurda düzeltme oldu, normal koşullar altında böyle bir hareket beklememek lazım. Mevcut verilerle önümüzdeki dönemde daha istikrarlı bir seyir öngörüyoruz.

Memura gelecek sene oransal artış olacağı için daha iyi bir artış olacak. Bu memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri ve asgari ücrette de dengeleyici oranları çalışıyoruz.

Asgari emekli aylığına yüzde 114 artış yaptık. Buna rağmen burada yine bir çalışma yürütüyoruz. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Emeklimizin, çalışanımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Tasarruf demek kaynak kullanmamak değil, kaynakları verimli şekilde kullanarak tasarruf sağlayabilirsiniz.

2024 bütçesinde tek tek harcama kalemleri incelenecek. Toplumdan tasarruf bekliyorsak, kamu kurumlarını bunun dışında tutamayız.

KKM özü itibariyle geçici bir mekanizma, görevini ifa etti. Belli bir büyüklüğe geldiği için burada ani bir duraklama yapamayız. Aşamalı şekilde KKM'den çıkış olacaktır. KKM çözüldüğünde yabancı paraya gitmemeli ki kur istikrarı bozulmasın. KKM'yi TL mevduata yönlendirme olacak ama bu bir anda olmayacak.

Önümüzdeki günlerde alternatif finans araçları duyabiliriz. Bunu finans kurullarımız çalışıyor. Bunu sadece bankacılık olarak düşünmeyin. Bankacılıkta parası olana para veren bir sistemimiz var. Bunu da tartışmamız gerekiyor. Girişim sermayesi, proje sermayesi geliştirilmeli.

Sermaye piyasalarının, farklı enstrümanların da geliştirilmesi gerekiyor. Katılım bankacılığının da gelişmesi gerekiyor. Bütün bunları geliştirmeliyiz.

Reel sektöre kredide kamu bankaları üzerine düşeni yapıyor. Özel bankalarda maalesef daha çok tüketime kaynak sağlayan bir yapı var. Düzenlemeler özel bankaları daha çok ticari kredilere yöneltecektir diye düşünüyorum.

Her dönemi kendi koşullarına göre değerlendirmek gerekir. Tüm dünyada olağanüstü tedbirlerin alındığı bir dönem yaşadık. Dünya da dezenflasyonist, farklı bir döneme girdi.

OVP yeni çıpa. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmuyor. Belirsizlik ekonominin en büyük düşmanı. Mayıs ayında 5 yıllık bir pencere açıldı. Yeni dönemde daha farklı bakmamız lazım. Zor bir dönemdeyiz ama zor dönemler fırsatları getiren dönemlerdir. Zor zamanda iyi yöneten liderleri olan ülkeler öne çıkabilirler.

2026'da 1,3 trilyon dolarlık milli gelire ulaşacağız. Dünya Bankası'nın sınıflandırmasına göre 2026'da yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacağız. OVP'nin en önemli çıktılarından biri bu olacak.

 

Kaynak: 

 

Sosyal Medya Hesaplarımız

Abone Ol

Reklam

Mağazamızda verilen tüm servisler KONYA GIAD firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.
Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.
Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.
Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 
KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.
Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.
Not:İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.
MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ
 
 Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır. 
ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.
İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 
E-POSTA GÜVENLİĞİ
Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.
TARAYICI ÇEREZLERİ
Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bilgi@konyagiad.org.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Firma Ünvanı : KONYA GIAD
Adres :Karatay/KONYA
Eposta : bilgi@konyagiad.org.tr